Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Palestinanätverket i Malmös valenkät

Många Malmökandidater stödjer bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS) mot Israel

Idag presenterar Palestinanätverket i Malmö sin enkät till Malmökandidater till riksdagen inför valet 2014. Svaren visar att kandidater som med stor sannolikhet kommer att väljas in i riksdagen stödjer bojkott, desinvesteringar och sanktioner mot Israel.

Största stöd har en bojkott av israeliska varor från ockuperad mark där sju av tio kandidater säger ja och endast kandidaterna från Moderaterna säger nej. En annan fråga som har ett stort stöd är att avbryta Sveriges militära samarbete med Israel där endast Moderaterna säger blankt nej. Övriga öppnar för, eller stödjer, kravet på att avbryta det militära samarbetet.

Frågorna bygger på de krav som det palestinska civilsamhället har samlat i det sk. BDS-upproret som initierades år 2005. Idag står över 200 organisationer, partier och fackföreningar bakom uppropet som hämtar sin inspiration från Sydafrikabojkotten under 1960-80-talet.

Snabblänkar:

Enkätfrågorna

Alla enkätsvar

Alla kandidater som kontaktades

Palestina_enkätsvar2

Om enkäten

  • Enkäten riktar sig till kandidater på valbar plats till riksdagen för alla riksdagspartier förutom SD som har exkluderats samt Feministiskt initiativ. För Fi:s räkning har de två översta Malmökandidaterna tillfrågats (då Fi inte har en Malmölista till riksdagen). Följande kandidater har fått enkäten: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KUkNNeXTzkZ0gazde-e8UPlTDR2doyvtmH6dsm61j9E/edit?usp=sharing
  • SD exkluderades ur enkäten då det är ett rasistiskt parti som Palestinanätverket i Malmö ej vill ha något som helst samröre med.
  • Enkäten skickades ut till de kandidater som har en chans att väljas till riksdagen. Vi menar att de största och viktigaste besluten i denna fråga fattas på riksdagsnivån (utan att för den skull säga att kommun- och landstingsnivån är oviktig)
  • Enkäten skickades ut via e-post den 11 augusti till de adresser som kandidaterna uppgivit på de officiella kanalerna. En påminnelse gick ut den 22 augusti.
  • Enkäten skickades till totalt 26 kandidater. Av dessa svarade 9 på enkäten. Ytterligare 1 svar inkom från en kandidat som ingått i ursprungsutskicket (Adrian Kaba (S) på plats 12). Detta svar har inkluderats i de redovisade svaren.
  • Bästa svarsfrekvens har Vänsterpartiet (2/2 svar). Sämst är Folkpartiet och Kristdemokraterna som inte svarade alls.
  • Alla kandidater fick svara på samma 7 frågor. Frågan var hur kandidaten själv ställde sig till frågorna, inte hur det egna partiet ställer sig.

Enkätsvar

Enkäten fokuserar på de enskilda kandidaternas inställning till olika former av bojkott, desinvesteringar och sanktioner. Det handlar om konsumentbojkott, idrottsbojkott, vapenembargo, idrottsbojkott, att dra tillbaka investeringar i Israel via pensionsfonder osv. Sista frågan handlar om kandidaterna stödjer initiativet Ship to Gaza som syftar till att bryta blockaden av Gaza genom ickevåldslig direkt aktion.

 

1) Bojkott av israeliska varor från ockuperad mark (dvs Västbanken, Östra Jerusalem och Golanhöjden)?

Störst stöd av alla frågor fick den om att bojkotta israeliska varor från ockuperad mark (Västbanken, Östra Jerusalem och Golanhöjderna). Sju av tio kandidater säger ja till detta och endast kandidaterna från Moderaterna säger blankt nej.

2) Bojkott av varor från Israel?

Här svarar 6 av 10 kandidater att de vill se en bojkott av israeliska varor. Det är kandidaterna från S, V och Fi som stödjer detta krav. Miljöpartiet och de borgerliga ställer sig avvisande.

3) Att företag, stater, pensionsfonder o dyl uppmanas att dra tillbaka investeringar (sk desinvestering) från Israel?

Här är svaret samma som under punkt två med S, V och Fi på ena sidan och MP + de borgerliga på den andra sidan.

4) Att Israel bör utsättas för någon form av internationella sanktioner (t ex vapenembargo)?

Här är svaret samma som under punkt två med S, V och Fi på ena sidan och MP + de borgerliga på den andra sidan.

5) Att israeliska idrottslag och enskilda idrottare bojkottas (som vi fallet med Sydafrika under apartheid)?

Kandidater från V och Fi samt Emil Svenson och Adrian Kaba från S är för, de borgerliga, Mp samt Zinaida Kajevic från S är emot.

6) Att Sverige ska avbryta allt militärt samarbete med Israel (dvs kalla hem militärattachén och avbryta all vapensamarbete)?

På denna fråga är endast Moderaternas kandidater som har svarat blankt nej. Övriga öppnar för att avbryta det millitära samarbetet med Israel.

7) Stödjer du initiativet Ship to Gaza för att bryta blockaden av Gaza?

Bara kandidaterna från Moderaterna och, lite överraskande, Zinaida Kajevic från S, ställer sig helt avvisande till att stödja Ship to Gaza. 6 av 10 säger sig stödja Ship to Gaza, däribland en borgerlig kandidat från Centerpartiet.

 

Enkäten innehöll följande text och frågor:

Den 7 juli anföll Israel åter Gaza och de 1,8 miljoner människor som är instängda där. Nästan 2000 människor har dödats varav många är barn. Övergreppen mot Gazas befolkning har upprört många människor i världen och i Malmö. Palestinanätverket i Malmö är en sammanslutning som har verkat i vår stad sedan 2008 genom manifestationer, insamlingar, opinionsarbete och annat stödarbete för Palestina. Malmö har en stor befolkning med ursprung i Palestina och många kommuninvånare lägger en stor vikt vid Israel-Palestinafrågan vid valurnan den 14 september.

Stödjer du någon av följande åtgärder (tills dess att konflikten Israel-Palestina är löst):

1) Bojkott av israeliska varor från ockuperad mark (dvs Västbanken, Östra Jerusalem och Golanhöjden)?

2) Bojkott av varor från Israel

3) Att företag, stater, pensionsfonder o dyl uppmanas att dra tillbaka investeringar (sk desinvestering) från Israel?

4) Att Israel bör utsättas för någon form av internationella sanktioner (t ex vapenembargo)?

5) Att israeliska idrottslag och enskilda idrottare bojkottas (som vi fallet med Sydafrika under apartheid)?

6) Att Sverige ska avbryta allt militärt samarbete med Israel (dvs kalla hem militärattachén och avbryta all vapensamarbete)?

7) Stödjer du initiativet Ship to Gaza för att bryta blockaden av Gaza?

Svaren redovisas här.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/197Ghbf2o4Gf9HSLyc8zqL31cg7uJBlpXt1KVMIRJpGQ/edit?usp=sharing

 

 

Om Palestinanätverket i Malmö

Palestinanätverket i Malmö bildades 2008 och består av organisationer, föreningar, partier och enskilda individer och arbetar i Malmöregionen. Nätverket är partipolitiskt obundet men uttalar sig i politiska frågor. Genom manifestationer, föreläsningar, aktioner och informationsspridning verkar nätverket för ett fritt Palestina. Nätverket har ställt sig bakom det palestinska uppropet för bojkott, desinvesteringar och sanktioner (BDS) som initierades år 2005 och som backas upp av över 200 palestinska organisationer, partier och fackföreningar. Uppropet som hämtar sin inspiration från Sydafrikabojkotten uppmanar till BDS tills dessa att följande mål är uppnådda:

  • Den illegala ockupationen och koloniseringen av arabiska landområden upphör och Apartheidmuren rivs.
  • Erkännande av arab-palestinska invånare i Israels rätt till fullständig jämlikhet.
  • Respekt, skyddande och underlättandet av rätten för palestinska flyktingars att återvända till sina hem och egendomar som stipuleras i FN:s resolution 194.

Mer info om BDS:

Wikipedia

 

 

Olof Holmgren från Palestinanätverket i Malmö skriver idag en replik till Henry Bronett på SVT Debatt:

 

Kulturell bojkott fungerar. Det första som människor tänker på när de hör ordet ”bojkott” är oftast en ekonomisk bojkott. Intresset ljuger ju aldrig. Det stämmer att den ekonomiska bojkotten är viktig, det visar inte minst aktionerna mot företag som G4S och Veolia som mist kontrakt i miljardklassen på grund av sin inblandning i den israeliska ockupationen.

Men en kulturell bojkott verkar på ett annat sätt. Den riktar sig mot hjärtat snarare än mot plånboken. Idrottsmän, akademiker och artister kunde inte resa jorden runt för att representera sitt land på tävlingar, konferenser och festivaler. Det gör ont i ett lands folksjäl att bli utsatta för en bojkott. Det vittnar det sydafrikanska exemplet om. Och det är det som är själva poängen…

Läs hela!

 

image

DEMONSTRATION
ONSDAG 15 MAJ KL 18
SAMLING ST KNUTS TORG
Facebook

Demonstration från Sankt Knuts torg till Möllevångstorget  till minne av fördrivningen av palestinier i samband med staten Israels tillkomst samt mot Israels fortsatta ockupation, apartheidpolitik och etnisk rensning i Palestina. Välkommen!

Ladda ner flygblad
Facebook

 

Eurovision Song Contest

I samband med Israels deltagande i Eurovision Song Contest ordnar Isolera Israel en protest den 16 maj runt om på stan, se hemsida och facebook för mer information!

***

al-Nakba – katastrofen som pågår sedan 65 år

Den 29 november 2012 röstade FN:s generalförsamling om att uppgradera Palestinas status till observatör som stat, men inte medlem. USA blockerar fullt medlemskap.

Men redan för 65 år sedan, den 29 november 1947, beslutade FN:s generalförsamling att Palestina skulle delas i två stater, en judisk och en palestinsk. Jerusalem och Betlehem skulle utgöra en särskild internationell zon. Omedelbart började terrororganisationerna Irgun och Lehy attackera palestinier. När Israel utropades som stat den 14 maj 1948 hade redan 400 000 palestinier fördrivits och ett stort antal dödats, deras byar jämnats med marken. Då det brittiska mandatet upphörde den 15 maj gick arabiska trupper in för att skydda palestinierna och hindra en judisk stat på områden som befolkades av palestinier. Dessa trupper var för svaga för att hindra utvecklingen. FN-medlaren, Folke Bernadotte, som skulle övervaka att FN:s beslut respekterades, mördades av sionistiska terrorister.

Totalt fördrevs mer än 700 000 palestinier i första omgången och ett stort antal dödades. Fördrivningen har sedan fortsatt med varierande intensitet med en ny topp i samband med kriget 1967, då ca 300 000 tvingades bort. Israel ockuperar sedan dess alla palestinska områden. 2008-2009 genomförde Israel en massaker i Gaza som krävde ca 1400 liv. Gaza attackerades igen hösten 2012. Det finns ca 5,5 miljoner palestinska flyktingar i utlandet, ca 5000 palestinier sitter i israeliska fängelser, många utan rättegång. Israel konfiskerar ständigt mera palestinsk mark. Den extrema och olagliga blockaden av Gaza fortsätter. FN har fördömt Israel i mer än 60 resolutioner utan att någonting hänt.

Varför kan detta fortsätta?

Grunden till Israel lades av Storbritannien 1917, den tidens starkaste kolonialmakt, som tillsammans med Frankrike delade upp Mellanöstern för egen vinning. Israel har förblivit hårt lierat med väst, nu med USA som huvudsponsor. Men även EU bidrar. I en rapport från Diakonia visas att EU importerar 15 gånger mer från de olagliga bosättningarna på stulen palestinsk mark än från palestinierna, i strid med EU:s regler. USA ger minst 8 miljoner dollar per dag i militärt bistånd till Israel och finansierar den höga muren som ringlar fram på palestinsk mark, även Sverige har militärt samarbete med Israel, osv.

Vad kan vi göra?

FN:s resolution 194 stadgar om de palestinska flyktingarna att ”… de flyktingar som önskar återvända till sina hem och bo i fredlig samvaro med sina grannar borde tillåtas göra det så snart det är praktiskt möjligt, och kompensation borde utbetalas åt dem som väljer att inte återvända samt för förlorad eller förstörd egendom…”

Humanitära och människorättsorganisationer, liksom ett antal solidaritetsrörelser arbetar med Palestinafrågan internationellt och i Sverige. Det finns flera alternativ för den som vill arbeta för fred och rättvisa. Det är viktigt att skapa en bred rörelse, vi behöver bli fler för att påverka.

Kom med!

Lördagen den 17 november arrangerade Palestinanätverket i Malmö en demonstration mot det israeliska anfallet mot Gaza som pågår sedan en tid tillbaka. Runt 800 personer slöt upp för att visa sitt motstånd mot Israels anfall mot den blockerade Gazaremsan.

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Facebookeventet

I threaten them precisely because I undermine the categories and stereotypes through which they understand the world.

Ezra Nawi – israel, arab, jude, homosexuell, människorätts- och Palestinaaktivist.

 

Lördag 20 augusti kl 16.45 på Biograf Kino i Lund

Söndag 21 augusti kl 18.30 på Orkanen (Malmö Högskola) i Malmö

Folkets Bio Malmö, Sthlm Pride och Palestinanätverket – en del av Riksteatern, har bjudit in den kontroversielle och passionerade människorättsaktivisten Ezra Nawi till Sverige för att under augusti månad resa runt och besöka städer och orter i Sverige. Med sig i bagaget har han år av erfarenheter samt filmen CITIZEN NAWI som gestaltar hans dagliga kamp mot rasism och homofobi; hans kärlek till människor och förakt för auktoritet och makt. En film som fick stående ovationer och speciellt omnämnande på Jerusalems Internationella Filmfestival.

Facebookeventet: Ezra Nawi- palestinaaktivist på Sverigeturné

Medarrangörer just nu: Folkets Bio, Palestinagrupperna i Sverige, RFSL Västmanland, Judar för israelisk-palestinsk fred, Tupilak kulturförening, HBTQ Festivalen, Fyrisbiografen, Homosexuella socialister, Palestinanätverket-en del av Riksteatern.

Den 28 juni höll Palestinanätverket i Malmö ett torgmöte för att uppmärksamma och visa stöd för Ship to Gaza/Frihetsflottan som lägger ut från hamn nu vilken dag som helst. Här är några bilder från dagen!

 

Detta bildspel kräver JavaScript.